Wytyczne Polskiego Związku Karate w III etapie odmrażania sportu karate

Informacja Polskiego Związku Karate do klubów członkowskich
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników na mocy decyzji ogłoszonej przez Ministerstwo Sportu od 18 maja będą obowiązywać poniższe zasady:

 • W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:
  • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
  • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2),
 • weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt (zarządca),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt (klub zapewnia środki
  dezynfekcyjne)

Uzupełniające wytyczne Polskiego Związku Karate obowiązujące do czasu ogłoszenia nowych zaleceń ministerialnych.

 • po przybyciu na obiekt treningowy należy przestrzegać zasad zachowania bezpieczeństwa i higieny zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem,
 • przy przywitaniu nie należy podawać rąk, witamy się tylko ukłonem REI przy zachowaniu odległości,
 • należy przeprowadzać pomiar temperatury ciała osób wchodzących na obiekt,
 • rekomenduje się ograniczenie ilości ćwiczeń w bliskim kontakcie z partnerem,
 • zawodnicy podczas zajęć trenują obowiązkowo w tych samych parach bez możliwości zmian,
 • podczas treningu zawodnicy zachowują wymaganą odległość w kontakcie z innymi parami oraz trenerem,
 • zajęcia powinny być prowadzone z małą i średnią intensywnością w strefie tlenowej i mieszanej z akcentem na dokładność wykonania ćwiczeń oraz zadań techniczno – taktycznych,
 • należy stosować minimum 15 minutową przerwę miedzy grupami w celu dezynfekcji i przewietrzenia Dojo,
 • podczas treningu w sali nie mogą przebywać osoby postronne,
 • po każdym treningu należy obowiązkowo prać odzież treningową ( karate gi), oraz inne tekstylne pomoce np. ochraniacze według obowiązujących procedur w okresie pandemii,
 • zawodnicy mogą korzystać tylko z własnego sprzętu treningowego,
 • zawodnicy są zobowiązani do dezynfekcji osobistego sprzętu treningowego po każdym treningu

Zarząd
Polskiego Związku Karate