Zasady bezpieczeństwa obowiązujące od 17.10.2020

Osu,
Drodzy Shihan, Sensei, Senpai,
Od soboty 17 października wchodzą w życie nowe zasady bezpieczeństwa w sporcie.
Polski Związek Karate przekazuje Wam informację dotyczącą zasad obowiązujących w karate.
1 – wydarzenia sportowe (turnieje karate) w całej Polsce (strefa żółta i czerwona) odbywają
się bez udziału publiczności,
2 – w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może
brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się
obsługą wydarzenia,
3 – We wszystkich strefach sędzia, trener oraz osoby uprawiające sport są zwolnione z
obowiązku zakrywania ust i nosa,
4 – osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym są obowiązane
do dezynfekcji rąk podczas wchodzenia i opuszczania obiektu, należy zachować dystans
społeczny,
5 – utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich
dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe
czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem,
Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko
epidemia zostanie zahamowana.
Bądźcie bezpieczni.
Osu!
Zarząd
Polskiego Związku Karate