Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Karate, 11.12.2021, Zoom Online

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Karate w dniu 11.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Związku Karate ma zaszczyt zaprosić Przedstawiciela Państwa Klubu na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Karate, które odbędzie się wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zdalnie) przy wykorzystaniu systemu wideokonferencyjnego Zoom w dniu 11 grudnia 2021 roku,

o godzinie 11:30 – I termin

o godzinie 12:00 – II termin.

Upoważnienie Delegata należy przesłać w formie skanu na adres mailowy:  wzdpzk2021@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia (poniedziałek) do godz. 20:00. Pełnomocnictwo ma być podpisane przez osoby decyzyjne i zawierać imię, nazwisko Delegata oraz jego nr telefonu i adres mailowy z którego delegat będzie się łączył do spotkania. Na adres e-mail Delegata zostanie przesłana 10.12.2021 r. instrukcja techniczna dotycząca spotkania, a  11.12.2021 o godz. 11:15 będzie przesłany link do spotkania.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy dysponować komputerem wyposażonym w głośniki, kamerę oraz mikrofon (np. laptop) lub telefon komórkowy (urządzenie musi mieć stały dostęp do Internetu).

Każdy uczestnik musi mieć włączoną kamerę i podpisany ekran swoim imieniem i nazwiskiem.

Szczegóły w załącznikach: