Międzynarodowy Turniej Przyjaźni i 35 Wagowe Mistrzostwa Japonii, 21-22.04.2018

Wiadomość z Honbu do wszystkich zainteresowanych Branch Chief oraz Dojo Operator:

Osu!

Mamy nadziej, że ta wiadomość zastała Was w dobrym zdrowiu.

Mamy przyjemność poinformować, że Międzynarodowy Turniej Przyjaźni Karate Kyokushin 2018 oraz 35 Wagowe Mistrzostwa Japonii Karate Kyokushin odbędą się w Tokio w terminie 21-22.04.2018.

Rejestracja zawodników, uczestnictwa BC/DOP oraz wniosków o wizę będzie możliwa od 01.12.2017 do 20.01.2018 za pomocą formularza online. Szczegóły, włącznie z kategoriami i regulaminem zostaną opublikowane wkrótce.
Jeżeli nie posiadasz paszportu BC/DOP, prosimy o przesłanie maila do Honbu: honbu@kyokushinkaikan.org .

Harmonogram zawodów:
20.04.2018 (piątek): rejestracja wszystkich zawodników, sekundników + BC/DOP w Dojo Honbu w Ikebukuro
21.04.2018 (sobota): pierwszy dzień zawodów
22.04.2018 (niedziela): drugi dzień zawodów
*Wydarzenia towarzyszące będą ogłoszone wkrótce.

Wsparcie oraz współpraca jest naszą wspólną siłą. Wszyscy BC/DOP, którzy będą uczestniczyli w tym wydarzeniu proszeni są o rejestrację online. Prosimy wpisać swoje dane pod sekcją „OTHERS”, dzięki czemu będziemy znali frekwencję.

W razie jakiekolwiek pytań, prosimy przesłać wiadomość email do Honbu.
Powodzenia w przygotowaniach i do zobaczenia w kwietniu w Tokio.

Oryginalna wiadomość poniżej:

Osu!
We hope this email finds you well.
It is our pleasure to inform you that IKO Honbu will be hosting The 2018 International Karate Friendships (IFT for Juniors, Seniors and Women) The 35th All Japan Weight Category Karate Championships (for Men) in Tokyo on April 21&22, 2018.

Application for VISA, competitions and BC/DOP entry will start from December 1 ~ January 20 via on-line. Other details including the categories and regulations etc, will be released later.
If you don’t retain BC/DOP Password, please send e-mail to Honbu: honbu@kyokushinkaikan.org

****Schedule****
April 20 (Friday) : Check in for all competitors, seconds + BC/DOP at Honbu Dojo in Ikebukuro.
April 21 (Saturday): Day 1
April 22 (Sunday): Day 2
*Coincide events hereafter will be released later.

Your support and cooperation is always our strength. All BC/DOP who will attend our events are asked to register himself (herself) on-line. Please enter your information under “OTHERS” section therefore your attendance will be known to us.

If you have any questions, please feel free to send email to Honbu.
Good luck to your preparation and see you in April in Tokyo.