IKO Poland Summer Camp, 15-18.08.2019, Lublin

Pełne galerie zdjęć z IKO POLAND SUMMER CAMP 2019 są już gotowe. Zapraszamy do oglądania! Osu!

1) IKO POLAND SUMMER CAMP 2019 – trening 1 (15.08.)
2) IKO POLAND SUMMER CAMP 2019 – trening 2 (15.08.)
3) IKO POLAND SUMMER CAMP 2019 – trening 3 (16.08.)
4) IKO POLAND SUMMER CAMP 2019 – trening 4 (16.08.)
5) IKO POLAND SUMMER CAMP 2019 – trening 5 (17.08.)
6) IKO POLAND SUMMER CAMP 2019 – trening 6 (17.08.)
7) IKO POLAND SUMMER CAMP 2019 – trening 7 (17.08.)
8) IKO POLAND SUMMER CAMP 2019 – trening 8 KUMITE (18.08.)
9) IKO POLAND SUMMER CAMP 2019 – FoTo GRUPY (18.08.)
10) IKO POLAND SUMMER CAMP 2019 – SEMINARIUM SĘDZIOWSKIE 1 (15.08.)
11) IKO POLAND SUMMER CAMP 2019 – SEMINARIUM SĘDZIOWSKIE 2 (16.08.)
12) IKO POLAND SUMMER CAMP 2019 – SEMINARIUM SĘDZIOWSKIE 3 (17.08.)Pierwsze zdjęcia z Summer Camp 2019 dostępne są na facebooku: zapraszamy do oglądania


Termin: 15-18.08.2019

Miejsce: Hala sportowa KUL, Lublin ul. Konstantynów 1G
Prowadzący: Shihan Katsuhito Gorai oraz Sensei Zenjuro Mori
Rejestracja: do 31.07.2019 przez stronę mykyokushin.pl.

Uwaga: wszystkie konta i hasła ze starej strony rejestracyjnej wydarzeniaiko.pl są aktualne na mykyokushin.pl.
Attention: all accounts and passwords from old registration page wydarzeniaiko.pl are valid on mykyokushin.pl

Szczegóły w załączniku:
IKO SUMMER CAMP 2019 info
IKO SUMMER CAMP 2019 info en