Czarni Cup 2024, 15.06.2024, Katowice

Termin / Date: 15.06.2024
Miejsce / Place: Szkoła Podstawowa nr 54 w Katowicach ul. Wojciecha 9
Rejestracja / Registration: do 11.06.2024

Uwaga: Przydział do kategorii odbywa się po dacie urodzenia na dzień zawodów.

Szczegóły / Details: