IV Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin Gwarek Cup o Puchar Burmistrza LIBIĄŻA, 14.12.2019, Libiąż

Termin: 14.12.2019
Miejsce: Hala Sportowa w Libiążu ul. Górnicza 3
Rejestracja: Do dnia 07.12.2019

Szczegóły w załącznikach:
Gwarek Cup 2019-skonwertowany
ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU KYOKUSHIN KARATE WG-skonwertowany
Formularz zgłoszeniowy 2019

# Turnieje.